Välkommen ...

... till Facköversättarna!

Läs Mats Linders första artikel om Facköversättarna.

 

Läs Mats Linders andra artikel om Facköversättarna.

Facköversättarna är en oberoende e-postlista för medlemmar i Sveriges facköversättarförening, SFÖ.

Listan är utformad som en Yahoo-lista. Listan fanns under namnet SFÖ-Debatt i ca 15 år (till 2013), har nästan 400 medlemmar (december 2018) och klockar nuförtiden kanske 50 meddelanden i månaden. Den lever och har hälsan med andra ord trots ett brett utbud på andra håll – och verkar vara till stor nytta i många sammanhang.

Syftet med listan är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan facköversättare, tillvarata medlemmarnas gemensamma ekonomiska och juridiska intressen och informera om utvecklingen inom området professionell översättning, inklusive översättar­föreningar och då naturligtvis främst Sveriges största, SFÖ.

Listinlägg är inte modererade. Frisk debatt välkomnas, men debattörerna förväntas vara sakliga och undvika personangrepp.

 

Läs mer om gruppen och om hur du kan gå med i den eller admi­nistrera ditt medlemskap med hjälp av menykommandona till vänster.