Välkommen ...

... till Facköversättarna!

Facköversättarna är en oberoende e-postlista för medlemmar i Sveriges facköversättarförening, SFÖ.

Listan fanns under namnet SFÖ-Debatt i ca 15 år (till 2013), hade som mest nästan 400 medlemmar och klockade år 2019 fortfarande ett tiotal meddelanden per månad trots att det finns en uppsjö av andra kommunikationsmöjligheter, inte minst på sociala media.

När Yahoo tillkännagav att de skulle i det närmaste lägga ner sin gruppverksamhet uppkom frågan om ett nedläggande av Facköversättarna men en informell omröstning visade att listmedlemmar gärna ville ha kvar e-postlistan.

Listan har därför från och med den 20 oktober 2019 flyttat och har fått en ny ägare/listvärd, Jörg Heinemann.

Om du fortfarande vill vara med ska du registrera dig själv på lists.posteo.de/listinfo/fackoversattarna. Vid registreringen behöver du bara uppge din mejladress och ditt namn. Använd gärna det namn som Jörg hittar dig med i SFÖ-matrikeln så att det går lätt för honom med godkännandet (som hittills får inte vem som helst delta utan bara SFÖ-medlemmar). Du kan själv välja vilken mejladress du önskar att få listans meddelanden till. Efter registreringen får du ett meddelande som du då bekräftar. Därefter kan du själv göra vissa inställningar för listan och hur du får meddelandena.

Listvärden Per Döhler (2013–2019) tackar för den tid som varit och för visat förtroende!

Lycka till!